ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice
tel. 48/611-78-98, fax 48/611-78-88
kozienice@mazowsze.straz.pl
 
Regulamin organizacyjny
Tryb działania
Prowadzone rejestry i ewidencje
Akty publicznoprawne
Udostępnianie informacji
Stronę odwiedziło:151836
Udostępnianie informacji publicznej
Plik: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc 34.5 KB

Stosownie do art. 8 ust 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz..U.2016.1764 j.t.)  udostępnianie informacji publicznych przez Komendę Powiatową  PSP w Kozienicach następuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub poprzez:

1. Wywieszenie informacji publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach, 26-900 Kozienice ul. Nowy Świat 3,

2. Udostępnienie informacji w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku - w przypadku, kiedy informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie;

3. Udostępnienie informacji publicznej na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Komendy (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja. która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek).

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Wzór wniosku umieszczony został w pliku  - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc

Wypełniony wniosek można przesłać:

1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: bipkppsp@kozienicestraz.pl lub kozienice@mazowsze.straz.pl.

2. Listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach; 26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3.

Informacje nieudostępnione:

Nie mogą zostać udostępnione dane opracowane w komórkach organizacyjnych, które posiadają klauzulę tajności lub zawierają dane osobowe.

Zasady udostępniania informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 j.t. ) oraz ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. ).


Informacja wytworzona przez: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
Data wytworzenia informacji: 2018-04-16
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kamil Bieńkowski
Ostatnia zmiana wykonana przez: Krzysztof Kowalczyk
Data ostatniej zmiany: 2018-04-18 13:29:38

Valid HTML 4.01 Transitional

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.