ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice
tel. 48/611-78-98, fax 48/611-78-88
kozienice@mazowsze.straz.pl
 
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
Stronę odwiedziło:151838
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Plik: Sposoby zalatwiania spraw.doc 32 KB

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w  Kozienicach -
mł.bryg. mgr inż. Kamil Bieńkowski przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oraz funkcjonowania Komendy w każdy poniedziałek
w godz. 13.00 - 17.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (48) 611 78 00

Sprawy kierowane do Komendy mogą być dostarczone:
 • listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w  Kozienicach ul. Nowy Świat 3, 26-900  Kozienice,
 • faksem na nr: (048) 611 78 88,
 • pocztą elektroniczną na adres: kozienice@mazowsze.straz.pl
 • osobiście w siedzibie komendy do sekretariatu.

Skargi, wnioski, petycje  są przyjmowane oraz rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przyjmowanie  i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Kozienicach można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:

 • zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów, 
 • zgłoszenie organizacji imprez masowych, 
 • zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 • prowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych na wniosek stron, 
 • wydawanie opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków,     obiektów i lokali,
 • rozpatrywania skarg na zaniedbania przeciwpożarowe, 
 • uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu,
 • możliwości zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w  Kozienicach,
 • informacje dotyczące szkół pożarniczych i możliwości podjęcia nauki, 
 • uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w Komendzie Powiatowej PSP w   Kozienicach,
 • składanie oświadczeń mieszkaniowych przez emerytów i rencistów,
 • informacje dla prasy o zaistniałych zdarzeniach. 
 

Informacja wytworzona przez: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
Data wytworzenia informacji: 02.10.2017 r.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Agnieszka Jastrzębska
Ostatnia zmiana wykonana przez: Krzysztof Kowalczyk
Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 10:54:22

Valid HTML 4.01 Transitional

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.