ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice
tel. 48/611-78-98, fax 48/611-78-88
kozienice@mazowsze.straz.pl
 
Podpis elektroniczny
Stronę odwiedziło:153968
Podpis elektroniczny
Plik: Elektroniczna Skrzynka Podawcza.doc 26 KB
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) organy administracji zobowiązane są przyjmować wnioski i podania opatrzone podpisem elektronicznym.
          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Ze strony Elektroniczna Skrzynka Podawcza można wysłać podpisany dokument.
W celu złożenia wniosku do Komendy konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Komendy (7.30 - 15.30) do sekretariatu na następujących nośnikach danych:
·  dyskietka 1,44 MB
·  pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
·  płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
3. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes;
4. Akceptowalne formaty załączników: doc, rtf, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip;
5. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumenty elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB;
6. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Podpisane elektronicznie dokumenty odbierane będą w godzinach pracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Informacja wytworzona przez: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
Data wytworzenia informacji: 28.12.2007r.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Zyzek
Ostatnia zmiana wykonana przez: Agnieszka Jastrzębska
Data ostatniej zmiany: 2013-07-19 10:12:07

Valid HTML 4.01 Transitional

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.