ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice
tel. 48/611-78-98, fax 48/611-78-88
kozienice@mazowsze.straz.pl
 
Majątek w dyspozycji
Stronę odwiedziło:151837
Majątek w dyspozycji
Plik: Majatek w dyspozycji 2019.docx 14.082 KB
Majątek Komendy Powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo - materiałową według zasad określonych przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach oraz przepisy szczegółowe. Komendant Powiatowy realizuje plan wydatków finansowych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Wartość majątku będącego w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach na dzień 1 stycznia 2019 r wynosi 6 343 799,38  zł w tym:

  • środki trwałe – 5 270 353,90
  • pozostałe środki trwałe w używaniu – 1 045 072,87
  • wartości niematerialne i prawne – 28 372,61
Informacja wytworzona przez: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
Data wytworzenia informacji: 10.02.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Gabriela Podlaska-Wiśniewska
Ostatnia zmiana wykonana przez: Krzysztof Kowalczyk
Data ostatniej zmiany: 2019-03-22 13:00:15
Finanosowe sprawozdanie roczne za 2018 rok
Plik: Finansowe sprawozdanie roczne za 2018 r.pdf 2578.971 KB

Informacja wytworzona przez: Agnieszka Jastrzębska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Gabriela Podlaska- Wiśniewska
Ostatnia zmiana wykonana przez: Krzysztof Kowalczyk
Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 11:58:29

Valid HTML 4.01 Transitional

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.