ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice
tel. 48/611-78-98, fax 48/611-78-88
kozienice@mazowsze.straz.pl
 
Instrukcja BIP
Nabor do słuzby/pracy
Redakcja BIP
Stronę odwiedziło:151845
Instrukcja BIP
Plik: Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP.doc 23.5 KB
Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

 

Podmiotowa Strona BIP zawiera:

1) Logo - znak graficzny Biuletynu,
2) Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
3) Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
4) Menu przedmiotowe,
5) Informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
6) Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,
7) Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
8) Moduł wyszukujący. ·Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - "ustawa", mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)

·             Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i  aktualizowane przez "Podmiot" zobowiązany do tego ustawą.

·             Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i  aktualizowane przez "Podmiot" zobowiązany do tego ustawą. · "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Jego nazwa widoczna jest w lewej górnej części niniejszej strony.

·             "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

·             "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej. ·W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

·             W lewej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.

·             W lewej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP. ·Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.

·             Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl

·             Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl ·  W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

·             W części górnej serwisu znajduje się Wyszukiwarka - przeszukująca zasoby biuletynu po słowie kluczowym wpisanym w polu formularza wyszukiwarki . Jeśli dane słowo zostanie znalezione w tekstach (tytułach) publikowanych poprzez dany podmiot zostanie wyświetlona lista znalezionych informacji z dopiskiem w jakiej kategorii znajduje się dany dokument, jego nazwą

·             W części górnej serwisu znajduje się Wyszukiwarka - przeszukująca zasoby biuletynu po słowie kluczowym wpisanym w polu formularza wyszukiwarki . Jeśli dane słowo zostanie znalezione w tekstach (tytułach) publikowanych poprzez dany podmiot zostanie wyświetlona lista znalezionych informacji z dopiskiem w jakiej kategorii znajduje się dany dokument, jego nazwą

 


Informacja wytworzona przez: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
Data wytworzenia informacji: 13.03.2007 r.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Kowalczyk
Ostatnia zmiana wykonana przez: Krzysztof Kowalczyk
Data ostatniej zmiany: 2008-10-03 12:48:11

Valid HTML 4.01 Transitional

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.