ul. Nowy Świat 3, 26-900 Kozienice
tel. 48/611-78-98, fax 48/611-78-88
kozienice@mazowsze.straz.pl
 
Informacje podstawowe
Stronę odwiedziło:151845
Informacje podstawowe
Plik: Informacje podstawowe.doc 27.5 KB

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Kozienicach

26-900 Kozienice, Nowy Świat 3
Nr kier: 48; centrala: 611-78-98; tel. bezp.: 611-78-00; fax: 611-78-88
Adres internetowy: http://www.kozienicestraz.pl
Adres e-mail: kozienice@mazowsze.straz.pl
Powiat kozienicki, woj. mazowieckie
NIP: [812-16-80-162], REGON: [EDK 670230362]    


Inspektor Ochrony Danych KP PSP w Kozienicach

e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl 

Informacja wytworzona przez: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
Data wytworzenia informacji: 13.03.2007 r.
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Krzysztof Zyzek
Ostatnia zmiana wykonana przez: Krzysztof Kowalczyk
Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 07:34:10
Ochrona danych osobowych
Plik: KLAUZULA INFORMACYJNA.docx 14.988 KB

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 
1. Administratorem  przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży  Pożarnej, z siedzibą w Kozienicach, ul. Nowy Świat 3.

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl.

3. Pani(a) dane osobowe są  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub  innym miejscowym zagrożeniem. Administrator przetwarza dane osobowe osoby  zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec  których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

4. Odbiorcą Pani(a) danych  osobowych są jednostki PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

5. Pani(a) dane osobowe nie  będą  przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani(a) dane osobowe będą  przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających
z ustawy.

7. Posiada Pani(-) prawo  żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani(-) prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych  Osobowych (00-193 Warszawa, Stawki 2, tel. 22531 03 00, fax. 2253103 01,
e-mail:kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani (-),że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią(a)  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie  podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja wytworzona przez: Agnieszka Jastrzębska
Data wytworzenia informacji: 2018-05-24
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kamil Bieńkowski
Ostatnia zmiana wykonana przez: Krzysztof Kowalczyk
Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 07:32:33
Klauzule Informacyjne
Plik: KLAUZULE INFORMACYJNE.pdf 80.376 KB

Informacja wytworzona przez: Agnieszka Jastrzębska
Data wytworzenia informacji: 2018-04-16
Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Kamil Bieńkowski
Ostatnia zmiana wykonana przez: Krzysztof Kowalczyk
Data ostatniej zmiany: 2019-09-18 15:16:35

Valid HTML 4.01 Transitional

Web site engine's code is Copyright © 2003 by OSI Go3.pl. All Rights Reserved.